Vanliga frågor om ISK

isk faq

Innehåll

Vilka tillgångar kan jag ha i mitt ISK?

  • Finansiella instrument, exempelvis aktier, som handlas på en reglerad marknad någon stans i världen.
  • Finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform inom EES
  • Fondandelar (andelar i en värdepappersfond eller specialfond)
  • Pengar, både svensk och utländsk valuta

Viktigt:

  • Andelar i ett företag där du själv eller tillsammans med närstående äger mer än tio procent av rösterna eller kapitalet får inte förvaras i ditt ISK.
  • Kvalificerade andelar i fåmansföretag får inte förvaras i ditt ISK.

Att lagen tillåter en viss typ av tillgång innebär inte att företaget du har ditt ISK hos måste erbjuda den typen av tillgång. Nätmäklaren SAVR erbjuder till exempel endast handel med fondandelar – det går alltså inte att köpa och sälja till exempel aktier i ett ISK hos SAVR.

Kan jag öppna ett ISK tillsammans med någon annan person?

Nej, bara en person kan vara registrerad som ägare för ett ISK.

Kan jag öppna ett ISK åt mitt minderåriga barn?

Man måste inte vara myndig för att ha ett ISK i sitt namn, så en förälder kan öppna ett ISK åt ett minderårigt barn.

Tänk dock på att det finns civilrättsliga regler som begränsar vilka sorters finansiella instrument man får köpa för pengar som tillhör en omyndig person.

Jag har betalat förvaltningsavgifter för tillgångar som ligger i mitt ISK – får jag göra avdrag på ISK-skatten för dessa kostnader?

Nej

Hur räknas kapitalunderlaget fram för mitt ISK?

Kapitalunderlaget ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt ISK.

Kapitalunderlaget är en fjärdedel av summan av:

  1. Värdet av tillgångarna i ditt ISK första vardagen i varje kvartal under beskattningsåret.
  2. Alla pengar som satts in till ditt ISK under beskattningsåret.
  3. Värdet av finansiella instrument som förts över till ditt ISK under beskattningsåret, inklusive sådana finansiella instrument som förts över från ett ISK du har hos någon annan aktör.

Hur mycket ska jag betala i skatt på mitt ISK?

Du betalar 30% skatt på schablonintäkten för ditt ISK.

Du får fram schablonintäkten genom att multiplicera kapitalunderlaget med räntefaktorn.

Du får fram räntefaktorn genom att ta statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret och lägga till 1 procentenhet. Räntefaktorn är dock alltid minst 1,25 procent, även då statslåneräntan är lägre än 0,25 procent.

Kapitalunderlaget x räntefaktorn = schablonintäkten

Du tar upp schablonintäkten som inkomst av kapital i din deklaration (den kommer att vara förtryckt) och betalar därmed 30% skatt på schablonintäkten.

Är det tillåtet att ha både ISK och vanlig VP-depå?

Ja, det är tillåtet. Du behöver inte välja mellan ISK och VP-depå. Det finns många sparare som använder ISK för vissa typer av investeringar och VP-depå för andra.

Är det tillåtet att ha flera ISK?

Ja, det är tillåtet att ha flera ISK. Du kan alltså öppna ISK hos flera olika aktörer för att dra nytta av deras respektive styrkor.

Det är också vanliget att en aktör tillåter att du öppnar flera stycken ISK hos dem, om du till exempel vill hålla isär olika investeringsstrategier eller sparmål i olika investeringssparkonton.