Förbättra mitt mörkerseende

Innehåll

Sluta röka eller dra ned på rökningen

Rökning kan försämra mörkerseendet, så att sluta röka eller åtminstone dra ned på rökningen är att rekommendera för den som vill ha så bra mörkerseende som möjligt.

Gå igenom dina läkemedel

Vissa läkemedel kan orsaka försämrat mörkerseende. Kontakta din läkare om det finns risk för att det är något av de läkemedel du tar som hindrar dig från att uppnå bästa möjliga mörkerseende.

Behandla bakomliggande sjukdomar som påverkar ditt mörkerseende negativt

Det finns sjukdomar och skador som kan påverka en persons mörkerseende negativt. Om du har dåligt mörkerseende, eller drabbas av försämrat mörkerseende, kan det därför vara idé att besöka en optiker eller ögonläkare som kan undersöka om allt står rätt till. Glaukom är ett exempel på en sjukdom som kan försämra mörkerseendet, och det finns också en rad ärftliga tillstånd som kan yttra sig i form av försämrat mörkerseende. Många gånger går det att sätta in behandling så att mörkerseendet förbättras eller så att man åtminstone kan få stopp på eller sakta ned försämringen.

Säkerställ att du får i dig (och absorberar) tillräckligt av vitamin A

morotA-vitaminbrist kan leda till försämrat mörkerseende, och allvarlig a-vitaminbrist kan leda till att man drabbas av så kallad nattblindhet. Fotopigmentet rhodopsin som finns i stavarna i näthinnan består av retinal, som är en form av A-vitamin.

Det har gjorts många vetenskapliga studier där man undersökt hur tillskott av A-vitamin påverkar mörkerseendet hos personer med diagnostiserad A-vitaminbrist, och man har kunnat se att ögonen mycket snabbt återhämtar sig om personen får ett tillräckligt stor tillskott av A-vitamin. Redan dagen efter att personen har fått vitamin-A brukar man kunna se en markant förbättring. (Se till exempel studien ”Rod plateaux during dark adaptation in sorsby’s fundus dystrophy and vitamin a deficiency”. Investigative Ophthalmology & Visual Science38 (9): 1786–1794.”) Långvarig allvarlig brist på vitamin-A kan dock leda till permanenta ögonskador som inte går tillbaka när den drabbade får vitamin-A, så det är viktigt att upptäcka och behandla bristen i tid.

Nattblindhet orsakad av A-vitaminbrist är ovanligt bland i övrigt friska personer som äter en allsidig kost. Däremot är det inte helt ovanligt hos personer som har problem med att ta upp A-vitamin ur kosten, till exempel patienter med bristfällig fettabsorption (vitamin A är en fettlöslig vitamin) och vid vissa leversjukdomar. Människor som äter väldigt dåligt, till exempel på grund av anorexi, missbruk eller social/ekonomisk utsatthet är andra exempel på riskgrupper för allvarlig A-vitaminbrist.

Säkerställ att du får i dig (och absorberar) tillräckligt med antocyaniner

Antocyaniner är röda, blå och violetta färgämnen som finns i växtsaften hos vissa växter, till exempel blåbär och blodapelsiner. Antocyaninerna, som är en slags flavonoider, fungerar som kraftfulla antioxidanter i människokroppen. De kan agera förebyggande och motverkande mot en rad olika hälsoproblem, inklusive vissa som har med synen att göra.

När det gäller mörkerseende kan antocyaniner snabba på mörkeranpassningen genom att förbättra regenerationen av rhodopsinet, som är stavarnas fotopigment. Detta åstadkoms genom att antocyaninerna binder sig direkt till opsinet när rhodopsinet har brutits ned till sina beståndsdelar av ljuset. När antocyaninen har bundit sig med opsinet ändrar antocyaninen på strukturen, vilket snabbar på dess tillgång till näthinnefickan.

Antocyaniner kan därmed göra ett en person kan generera rhodopsin extra snabbt, eftersom opsinet binder sig med näthinnan snabbare. Detta innebär i sin tur att den här delen av ögats anpassning till mörker går snabbare.

Värt att nämna är att finns många försäljare av diverse hälsokostprodukter som vida överdriver deras produkters förmåga att förbättra mörkerseendet, särskilt hos personer som redan har en kost som innehåller en hel del antocyaniner. Man behöver inte leva på blåbär för att få i sig antocyaniner, utan det finns i många olika sorters mat från växtriket, allt från rödlök till rödvin. Det förekommer också som tillsatt färgämne i olika produkter och har då benämningen E163.