Forexmarknaden

Den globala forexmarknaden är enorm och är världens största finansmarknad. År 2019 var den genomsnittliga dagsvolymen 6,6 triljoner USD.

Forexmarknaden kännetecknas av mycket hög likviditet, särskilt för de största valutorna. Det finns ungefär 180 nationella valutor i världen just nu, men en mycket stor del av den globala forexmarknaden består av handel med valutorna USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, CAD och NZD.

forex

Växelkurs

På FX marknaden anges en valutas pris alltid i förhållande till en annan valuta.

Exempel: EUR/USD 1.4500

Detta innebär att 1 euro byts mot 1 dollar och 45 cent (USD).

Växelkursen anges med punkt som decimaltecken eftersom det engelska språket dominerar på FX marknaden.

Valutapar

Forexmarknaden bygger på valutapar. I exemplet ovan kan du se valutaparet EUR/USD. Detta är det absolut mest handlade valutaparet på FX marknaden.

I valutaparet EUR/USD är euro basvaluta och U.S. dollar motvaluta.

Vem handlar på valutamarknaden?

Nu för tiden är det tämligen enkelt för en vanlig privatperson att öppna ett konto hos en nätmäklare och börja handla med valutor på en handelsplats på internet. Den typen av privat handel har vuxit enormt de senaste 20 åren, men utgör fortfarande bara en pytteliten del av den totala FX handeln.

Istället är det dessa fyra grupper som dominerar på FX marknaden:

  • Affärsbanker och investmentbanker som handlar på interbankmarknaden
  • Nationella centralbanker
  • Hedgefonder, poolade fonder, managers av privata förmögenheter, etc
  • Företag som behöver hantera mer än sin inhemska valuta

Att handla med EUR/USD

Vill man ge sig in i den del av forexmarknaden där den absolut högsta likviditeten finns (och det vill många FX-handlare) är det handel med EUR/USD som gäller. Data från år 2019 visar att det här valutaparet under året utgjorde närapå en fjärdedel av alla affärer på FX-marknaden. EUR/USD är associerat med både hög likviditet och tajta spreads.

Euron används i många olika länder, men är kopplad till en gemensamma Europeiska Centralbanken (ECB). De räntor som offentliggörs av ECB tenderar att påverka värdet på euron på världsmarknaden, inklusive dess värde gentemot USD. På samma sätt påverkas USD av de räntor som sätts av US Federal Reserve (Fed).

Att handla med USD/JPY

Detta är det näst mest handlade valutaparet på forexmarknaden i volym och likviditeten är mycket hög. U.S. dollar är basvaluta och den japanska yenen är motvaluta. Den japanska yenen är den mest handlade valutan i Asien och U.S. dollar är den mest handlade valutan i världen.

Det här valutaparet tenderar att röra sig i samma riktning som USD/CHF och USD/CAD.

Värdet på USD tenderar att påverkas av de räntor som sätts av US Federal Reserve och värdet på JPY tenderar att påverkas av de räntor som sätts av centralbanken Bank of Japan.

Att handla med GBP/USD

Det här är ett valutapar med en lång historia. Det fick för länge sedan smeknamnet Cable (Kabel) eftersom Atlantkabeln användes för att telegrafera information om bid och ask för valutorna mellan London och New York City.

De räntor som sätts av Bank of England (BoE) tenderar att påverka hur eftertraktat det brittiska pundet blir på marknaden, och för USD är det de räntor som sätts av US Federal Reserve som får stor genomslagskraft.