SMS lån

Villkoren för olika SMS-lån varierar mycket och det är därför viktigt att kontrollera vad som gäller och jämföra olika lån för att inte hamna med ett lån som har onödigt dåliga villkor för långtagare. Förutom att bara jämföra SMS-lån bör man också se över vilka andra lånemöjligheter som står till buds. I vissa fall kan det till exempel vara bättre att vända sig till sin bank för att ansöka om ett vanligt privatlån. Nu för tiden går det att ansöka om privatlån online och få sin ansökan behandlad förhållandevis snabbt. En annan lösning kan vara att använda den typ av kreditkort där man inte behöver betala någon ränta så länge man betalar tillbaka hela kreditbeloppet innan förfallodagen.

sms lan

SMS-lån är typiskt sett små lån som man kan ansöka om via SMS och där man får svar mycket snabbt. Blir lånet beviljat blir pengarna mycket snabbt tillgängliga på det konto man angivit i sin ansökan. Detta har gjort SMS-lånen populära i situationer där låntagaren snabbt behöver få pengar.

Eftersom SMS-lån i normalfallet är för små belopp (vanligast är att de håller sig i spannet 500 kronor – 10 000 kronor) är det vanligt att de också har en mycket kort återbetalningstid. Vissa ska inte ens delbetalas av, utan man ska betala in hela lånebeloppet + ränta + övriga avgifter som en klumpsumma, t ex 30 dagar eller 60 dagar efter att lånet beviljades.

Ett SMS-lån kan snabbt bli en dyr affär om man inte fullgör sina skyldigheter i tid. Ett vanligt första steg är att långivaren skickar ut en påminnelse och debiterar en påminnelseavgift. Därefter kan de skicka sin fordran vidare till ett inkassoföretag, och då tillkommer en inkassoavgift. Dessutom tickar givetvis räntan på för varje dag. Om en fordran lämnas vidare till Kronofogden kan ytterligare kostnader tillkomma och man riskerar dessutom att få en betalningsanmärkning. Beslut kan också tas om utmätning.

Nya regler från och med den 1 september 2018

Den 1 september 2018 trädde ändringar av konsumentkreditlagen i kraft. Detta innebar bland annat att man införde den nya begreppet högkostnadskredit i lagen, tillsammans med ett räntetak och ett kostnadstak för sådana krediter.

Vad som räknas som en högkostnadskredit beror på aktuellt räntelänge. När ändringarna trädde i kraft den 1 september 2018 krävdes det att ett lån hade en årsränta på minst 29,5% för att det skulle klacificeras som en högkostnadskredit. Räntetaket är också kopplat till aktuellt räntelänge, och hamnade den 1 september 2018 på 39,5% årsränta.

Kostnadstak

Kostnadstaket stipulerar att de sammanlagda kostnaderna för lånet inte får övergå lånebeloppet. Exempel: För ett lån på 5 000 kronor ska låntagaren inte betala mer än 5 000 kronor i kostnader (både ränta och andra kostnader). Låntagaren kommer alltså att betala in maximalt 10 000 kronor till långivaren.

Kostnadstaket innebär att konsumenten inte ska behöva betala en högre kostnad än så för lånet, oavsett om det handlar om räntekostnader eller andra avgifter. Om lagstiftaren enbart hade infört ett räntetak hade långivare troligen försökt kringå detta genom att hålla räntan låg och istället lägga på diverse olika avgifter på lånet.